Haria

Haria 是用于救援犬、工作犬和警犬的安全带,专为崎岖地形和直升机活动中的悬吊..
Caronte

Caronte

用于通过直升机悬挂和运输尸体的轻负载的网
Pegasus

Pegasus

Pegasus安全带是KONG制造的一种先进
Pegasus - Shoulder straps

Pegasus - Shoulder straps

配件肩带 (# 873.10) 允许使用疏散三角模型。 Pegasus (#87..
Smeus

Smeus

两件套救援犬安全带。
Waka

Waka

为紧急情况和直升机运输操作而开发的特殊装备,用于吊升奶牛和马匹